Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Trẻ em Yokohama Anpanman

Trung tâm Pokemon Yokohama

Animate Yokohama

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào