Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào