Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Suzuhiro Kamaboko (chả cá hấp)

Chùa Enpuku (Odawara Hachifukujin / Mizukake Hotei-son)

Suối nước nóng Manyo-no-Yu, Odawara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào