S

Điểm bắt đầu

Shigitatsuan

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson

Những cây thông dọc tuyến đường Tokaido trước đây (Oiso)

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

THERMAL SPA S.WAVE

Khách sạn Hoàng tử Oiso

F

Điểm kết thúc

Thêm vào