Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Phố tàu Yokohama

Phố tàu Yokohama

Minato Mirai 21

Minato Mirai 21

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào