Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tàu một ray Shonan Monorail

Tàu một ray Shonan Monorail

Hoa anh đào trên núi Kamakura

Hoa anh đào trên núi Kamakura

Ngôi nhà hương vị

Ngôi nhà hương vị

Raitei

Raitei

Đền Enoshima

Đền Enoshima

Tàu điện Enoshima

Tàu điện Enoshima

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào