S

Điểm bắt đầu

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Nhà hàng 'Kitchen Hana'

Chợ nông sản Asatsuyu Hiroba

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Bờ biển Terugasaki

F

Điểm kết thúc

Thêm vào