S

Điểm bắt đầu

Đài quan sát Sky Garden trên tầng 69 tháp Yokohama Landmark

Bảo tàng Công nghiệp Mitsubishi Minatomirai

Công viên Grand Mall

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Tản bộ quanh Kishamichi

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

F

Điểm kết thúc

Thêm vào