Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Sagamihara

Công viên Sagamihara

Bảo tàng Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Joshibi

Bảo tàng Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Joshibi

Tamago Kaido - Hiệp hội Công nghiệp Chăn nuôi Asamizo

Tamago Kaido - Hiệp hội Công nghiệp Chăn nuôi Asamizo

Nhà hàng Sweet Eggs

Nhà hàng Sweet Eggs

Khuôn viên JAXA Sagamihara

Khuôn viên JAXA Sagamihara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào