Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường gỗ Hatajuku

Thác Hiryu-no Taki

Trà thất Amazake Chaya

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào