Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Yokohama Haikara Kimono Kan: Trải nghiệm mặc kimono đầy phong cách

Bảo tàng tơ lụa

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Công viên Yamashita

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào