Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Daiyūzan Saijō

Chùa Daiyūzan Saijō

Jyuhacchome Chaya Baiten

Jyuhacchome Chaya Baiten

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Only You

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Only You

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào