Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Kifune

Đền Kifune

Cảng Manazuru

Cảng Manazuru

Công viên thành cổ Arai

Công viên thành cổ Arai

Manazuru Shidarezakura

Manazuru Shidarezakura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào