Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Kifune

Đền Kifune

Bảo tàng nghệ thuật Nakagawa Kazumasa của Thị trấn Manazuru

Bảo tàng nghệ thuật Nakagawa Kazumasa của Thị trấn Manazuru

Thành cổ Odawara

Thành cổ Odawara

Seikantei

Seikantei

Cảng đánh cá Odawara

Cảng đánh cá Odawara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào