Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên thành cổ Arai

Bảo tàng Nghệ thuật Nakagawa Kazumasa

Công viên Ohayashi

Đường mòn tự nhiên Manazuru

Lối đi bộ Shiosai

Mitsuishi

Mũi đất Manazuru

Đền Kifune

Sakanaza

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào