Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Seikouji (Đền Yugyoji), ngôi đền đứng đầu của giáo phái Jishu

Đền Seikouji (Đền Yugyoji), ngôi đền đứng đầu của giáo phái Jishu

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)

Dinh thự Kondo trước đây

Dinh thự Kondo trước đây

Vườn bách thảo Ofuna tỉnh Kanagawa

Vườn bách thảo Ofuna tỉnh Kanagawa

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa Ōfuna Kannon

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào