Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Seikouji (Đền Yugyoji), ngôi đền đứng đầu của giáo phái Jishu

Đền Seikouji (Đền Yugyoji), ngôi đền đứng đầu của giáo phái Jishu

Satsumaya Honten (Học làm Sushi)

Satsumaya Honten (Học làm Sushi)

Đền Enoshima

Đền Enoshima

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking

Hang Enoshima Iwaya

Hang Enoshima Iwaya

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào