Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thác Shasui-no-Taki

Thác Shasui-no-Taki

Coông viên lịch sử thành Kawamura

Coông viên lịch sử thành Kawamura

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita

Sakura no Yu ở trung tâm sức khỏe và phúc lợi thị trấn Yamakita

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào