Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cầu Ayumi

Cầu Showa

Cầu Takada

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Cầu Mii Ohashi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào