Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cầu Ayumi

Cầu Ayumi

Cầu Showa

Cầu Showa

Cầu Takada

Cầu Takada

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Cầu Mii Ohashi

Cầu Mii Ohashi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào