Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên đồi hoa rực rỡ

Công viên đồi hoa rực rỡ

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Chợ nông sản Asatsuyu Hiroba

Chợ nông sản Asatsuyu Hiroba

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào