Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Ganden

Chùa Ganden

Công viên Hiroyama

Công viên Hiroyama

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Chùa Kouyo (Namiko Fudo)

Bãi biển Zushi: Đài tưởng niệm "Mùa thái dương"

Bãi biển Zushi: Đài tưởng niệm "Mùa thái dương"

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào