Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Uraga (Bảo tàng dân gian)

Rikugun Sanbashi (Cầu quân đội)

Rikugun Sanbashi (Cầu quân đội)

Phà Watashi-bune trên cảng Uraga

Phà Watashi-bune trên cảng Uraga

Đền Higashikanō

Đền Higashikanō

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào