Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Dinh thự Toson Shimazaki trước đây

Dinh thự Toson Shimazaki trước đây

Oiso Geihinkan (Biệt thự cũ của Kinoshita)

Oiso Geihinkan (Biệt thự cũ của Kinoshita)

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào