S

Điểm bắt đầu

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson

Oiso-geihinkan (Nơi ở trước kia của gia đình Kinoshita)

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

F

Điểm kết thúc

Thêm vào