Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng thành phố Chigasaki

Bảo tàng thành phố Chigasaki

Nhà trà thành phố Chigasaki và học Shorai-an

Nhà trà thành phố Chigasaki và học Shorai-an

Vườn hoa trà Himuro

Vườn hoa trà Himuro

Chigasaki Yukarino Jinbutsu-kan(Bảo tàng các nhân vật liên quan đến Chigasaki)

Chigasaki Yukarino Jinbutsu-kan(Bảo tàng các nhân vật liên quan đến Chigasaki)

Đài tưởng niệm Kaiko Takeshi

Đài tưởng niệm Kaiko Takeshi

Chigasaki Southern C

Chigasaki Southern C

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào