S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng thành phố Chigasaki

Không gian xanh Takasuna・Shouraian

Vườn hoa trà Himuro

Chigasaki Yukarino Jinbutsu-kan (Bảo tàng các nhân vật liên quan đến Chigasaki)

Đài tưởng niệm Kaiko Takeshi

Chigasaki Southern C

F

Điểm kết thúc

Thêm vào