S

Điểm bắt đầu

Đền Ooyama Afuri

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Công viên Tahara-Furusato: Nhà hàng mỳ soba Shinonome

Nông trại dâu Katano

F

Điểm kết thúc

Thêm vào