Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thuyền ngắm cảnh Miyamaru

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào