Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Maioka

Chùa Phật giáo Gumyō

Phố mua sắm Gumyoji

Ba tòa tháp Yokohama

Bảo tàng văn hóa lịch sử tỉnh Kanagawa

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào