Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Đền Hakusan Tokozen (Đền chính của trường Kenchoji thuộc phái Rinzai)

Yokohama Yasohachi

Yokohama Yasohachi

Phòng trà đạo Nhật Bản Kaikoh-an

Phòng trà đạo Nhật Bản Kaikoh-an

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào