Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Hashirimizu

Đền Hashirimizu

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Công viên Kannonzaki

Công viên Kannonzaki

Bảo tàng Thiên nhiên Kannonzaki

Bảo tàng Thiên nhiên Kannonzaki

Ngọn hải đăng tỉnh Kannonzaki

Ngọn hải đăng tỉnh Kannonzaki

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào