Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Mạch nước Ryujin

Công viên Hadano Tokawa

Cửa hàng Kamaka

Hành hương qua các mạch nước (Nguồn nước tinh khiết của Kobo)

Kobo no Sato-yu

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào