S

Điểm bắt đầu

Nhà máy Kiyoken Yokohama

Bảo tàng Ramen Shin-Yokohama

Sân vận động quốc tế Yokohama (Sân vận động Nissan)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào