S

Điểm bắt đầu

Nhà máy Kiyoken Yokohama

Quán cafe Pompompurin

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy

F

Điểm kết thúc

Thêm vào