S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng thành phố Hiratsuka

Sở thú Fureai

Lễ hội Shonan Hiratsuka Tanabata

F

Điểm kết thúc

Thêm vào