Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

Trải nghiệm Kimono no Arai (Giặt Kimono)

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào