Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

Chùa Tokei

Chùa Tokei

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào