Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào