Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kita-kamakura Takaranoniwa

Cafe Mami-Ana (Cafe nhà dân gian truyền thống Kita Kamakura)

Bảo tàng Tư dinh cổ Kitakamakura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào