Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Văn học Kamakura

Đền Amanawa Shinmei

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Chùa Hase

Inamuragasaki

Tàu điện Enoshima

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào