S

Điểm bắt đầu

Minato Mirai 21

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Cầu tàu Osanbashi

Phố tàu Yokohama

Khách sạn New Grand

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Enoshima

Nango Hidari-Fuji (Núi Phú Sĩ ở bên trái )

Yoshiwara: Núi Phú Sỹ ở bên trái

Miho no Matsubara (Rừng thông Miho)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào