Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Daihonzan Engaku

Meigetsugayatsu

Chùa Meigetsu-in

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Tuyến đường đi bộ Rokkoku (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Công viên Shizakai

Công viên tự nhiên Kanazawa

Kamariya Shimin no Mori (Khu rừng của người dân Kamariya)

Di tích lịch sử Nokendo

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào