Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Daihonzan Engaku

Meigetsugayatsu

Meigetsugayatsu

Chùa Meigetsu-in

Chùa Meigetsu-in

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Tuyến đường đi bộ Rokkoku (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Tuyến đường đi bộ Rokkoku (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Công viên Shizakai

Công viên Shizakai

Công viên tự nhiên Kanazawa

Công viên tự nhiên Kanazawa

Kamariya Shimin no Mori (Khu rừng của người dân Kamariya)

Kamariya Shimin no Mori (Khu rừng của người dân Kamariya)

Di tích lịch sử Nokendo

Di tích lịch sử Nokendo

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào