Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Egara Tenjin

Đền Egara Tenjin

Đền Zenarai Benzaiten Ugafukujinja

Đền Zenarai Benzaiten Ugafukujinja

Công viên Genjiyama

Công viên Genjiyama

Kewaizaka

Kewaizaka

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Di tích lịch sử Hokke-do  ( Mộ của Minamoto no Yoritomo )

Di tích lịch sử Hokke-do ( Mộ của Minamoto no Yoritomo )

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào