Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Egara Tenjin

Đền Egara Tenjin

Đền Zenarai Benzaiten Ugafukujinja

Đền Zenarai Benzaiten Ugafukujinja

Công viên Genjiyama

Công viên Genjiyama

Kewaizaka

Kewaizaka

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào