Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cosmo Clock 21

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào