S

Điểm bắt đầu

Tháp Tokyo

Lazona Kawasaki Plaza

Kawasaki Marien

Trường đua ngựa Kawasaki (Xem đua ngựa, thử cưỡi ngựa, v.v.)

Nhà hàng Shiki tei trong khách sạn Yokohama Royal Park

Cosmo Clock 21

Khách sạn Yokohama Royal Park

Tháp Yokohama Marine

Thiên đường biển Yokohama Hakkeijima

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking, Ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle

Đập Miyagase

Công viên Sagamihara Asamizo

Tháp Green Sagamihara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào