S

Điểm bắt đầu

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Công viên Oisojoyama

Lễ hội pháo hoa Ashigara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào