Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tuyến đường đi bộ leo núi Ichi-no One (leo núi Jinba)

Tuyến đường đi bộ leo núi Ichi-no One (leo núi Jinba)

Leo núi Jinba

Leo núi Jinba

Phòng triển lãm nghệ thuật Fujino

Phòng triển lãm nghệ thuật Fujino

Trung tâm Nghệ thuật Fujino

Trung tâm Nghệ thuật Fujino

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào