S

Điểm bắt đầu

Riviera Zushi Marina

Nhà hàng Orange Bleue (bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kamakura & Hayama)

Moriyamasha

F

Điểm kết thúc

Thêm vào