Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cửa hàng cà phê Itsuka

Cửa hàng Arai Daruma. Trải nghiệm tô búp bê Daruma

Trải nghiệm Kimono no Arai (Giặt Kimono)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào