Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Only You

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Only You

Công viên Forest Adventure, Odawara

Công viên Forest Adventure, Odawara

Đi xe đạp leo núi Hakone

Đi xe đạp leo núi Hakone

Khách sạn The Prince Hakone Lake Ashinoko

Khách sạn The Prince Hakone Lake Ashinoko

Tuyến đường đi bộ leo núi Hakone

Tuyến đường đi bộ leo núi Hakone

Trải nghiệm khu nghỉ dưỡng yoga

Trải nghiệm khu nghỉ dưỡng yoga

Xa lộ Hakone tuyết tùng cổ xưa

Xa lộ Hakone tuyết tùng cổ xưa

Hakone Sekisho Tabi Monogatari

Hakone Sekisho Tabi Monogatari

Mishima Skywalk

Mishima Skywalk

Nhà hàng Suminobo Tomita-cho (đặc sản Mishima; bữa trưa Unagi (lươn nướng))

Nhà hàng Suminobo Tomita-cho (đặc sản Mishima; bữa trưa Unagi (lươn nướng))

Suối nước nóng Gokurakuyu Mishima

Suối nước nóng Gokurakuyu Mishima

Đền Mishimataisha

Đền Mishimataisha

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào