S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Quán cafe "The Cafe" (Quê hương của Doria, Napolitan, và Pudding à la Mode)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào