Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Hadano Togawa, tỉnh Kanagawa

Công viên Hadano Togawa, tỉnh Kanagawa

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Chợ Wai Wai (Cửa hàng Sangawa)

Chợ Wai Wai (Cửa hàng Sangawa)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào